ลงทะเบียนรับประกัน

กรุณากรอกข้อมูลการลงทะเบียนการรับประกัน เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ในการการรับบริการ

(success)
(success)

ยืนยัน

www.thecool.com ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยเป็นอย่างมาก และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็วเร่งด่วนที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์ “เดอะคูล ดอดคอม” (www.thecool.com) จะเคารพและปกป้องสิทธิของคุณในความเป็นส่วนตัวและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางการเงินของท่าน โดยจะไม่มีการขาย ให้เช่า หรือให้ที่อยู่อีเมล์ของท่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ กับบุคคลใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน นอกจากนั้น เว็บไซต์อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่เว็บไซต์ จะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ให้แก่สมาชิกทราบ อันจะถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ได้ให้ไป เป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ทางลูกค้ายินดีที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัท รวมไปถึง หากมีการดัดแปลงตัวผลิตภัณฑ์ และการใช้งานที่ผิดประเภท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถศึกษารายละเอียด ข้อตกลงการใช้งานอื่นๆได้ที่ www.thecool.com ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในเมนูติดต่อเรา ช่องทางที่ 2 โทร +66 (0) 2181-8888 ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลในส่วน ความช่วยเหลือ ทางลูกค้า ยืนยันยอมรับข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น